Política de Privacitat

VESTIGIUM SCP

Informació sobre Protecció de Dades

  1.   – Entitat: VESTIGIUM SCP
  1.   – CIF de l’entitat: J25854118
  1.   – Adreça de l’entitat: COMPLEX CAPARRELLA EDIFICI CEEI LLEIDA MODUL 2.1 – (25192) LLEIDA
  1.   – E-mail de l’entitat: [email protected]
  1.   – Responsable del tractament: ROBERT SANCHEZ MAJOS
  1.   – Telèfon del responsable del tractament: 682884050
  1.   – Direcció e-mail del responsable del tractament: [email protected]
  1. En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a VESTIGIUM SCP  tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
   • Arxiu / historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
   • Compra / venda de béns i serveis.
   • Compra/venta de material
   • Coordinació d’activitats empresarials
   • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
   • Enviament d’informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l’empresa.
   • Formació
   • Gestió contable, administrativa, de facturació i gestió de cobros.
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
   • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
   • Prestar-los un servei
   • Realització de compra mitjançant botiga virtual a pàgina web / plataforma.
   • Recepció de la prestació d’un servei
   • Servei postvenda i fidelització
   • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
   • Tractament de dades per a cursos i formacions
  1. Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.
  1. La base legal per al tractament de les teves dades rau per:
    • Consentiment inequívoc
    • Execució d’un contracte
  1. Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:
    • Administració tributària
    • Bancs i entitats financeres
    • Entitats de Consultoria / Auditoria
    • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
    • Gestoria / Assessoria
    • Seguretat social
    • Servei de Prevenció de Riscos Laborals
  1. Té dret a obtenir confirmació sobre si en VESTIGIUM SCP estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

   Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supresió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

   En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

   Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició a el tractament de les seves dades. VESTIGIUM SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

   Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

   Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

     • Per exercir el seu dret deAccés feu clic aquí
     • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
     • Per exercir el seu dret de Supresió (Oblit) feu clic aquí
     • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
     • Per exercir el seu dret de Oposició feu clic aquí
     • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

   Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: COMPLEX CAPARRELLA EDIFICI CEEI LLEIDA MODUL 2.1 – (25192) LLEIDA adjuntat una fotocòpia de l’DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

   Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l’tractament de les teves dades personals.

  1. Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.