Pàgina web – La porta d’entrada al teu negoci​

En un món cada vegada més connectat és molt important per les empreses disposar d’una bona
presencia online, ja que això facilita molt la cerca del teu negoci als usuaris. És per aquesta facilitat
vers els clients que tenir una pàgina web de qualitat i actualitzada pot ser el factor diferencial vers
les altres empreses.

La majoria de persones creuen que tenir una web és una despesa molt elevada i de poca utilitat real
pel desenvolupament del negoci. Tanmateix, disposar d’aquesta eina és molt important en una
societat tan globalitzada on la majoria d’informació que visualitzem prové de la xarxa. A més a més,
el rang de preus és molt ampli i segons les necessitats es pot arribar a contractar una web per un
preu molt assequible. Vols saber els diferents tipus i descobrir quina opció seria la ideal per al teu
negoci? A continuació enumerem algunes de les pàgines més populars.

Web professional​

web pro

La pàgina bàsica amb tots els apartats necessaris per mostrar als clients tota la informació rellevant
de la companyia i els productes oferts. És l’opció tradicional i gràcies a disposar d’un menú la
navegació per la pàgina és molt intuïtiva per l’usuari.

El fet de disposar d’una pàgina dedicada a cada producte ajuda a mostrar una descripció més amplia
i detallada, així com disposar contingut multimèdia per fer més amena la informació aportada.

Característiques:

Landing Page

Una LandingPage és com una pàgina professional però que inclou tota la informació en una mateixa
pàgina, aquest estil web està pensat sobretot per una lectura amena en dispositius portàtils com
dispositius mòbils.

Pel que fa als apartats, en aquest cas els productes i la informació corporativa es mostra en seccions
delimitades de la pàgina i l’usuari navega per les seccions pujant i baixant per la web. En estar tot
tan compactat la informació és més limitada i es dóna més importància a les imatges.

Característiques:

Portfolio

Un dossier de navegador, és la carta de presentació d’autònoms i artistes, ja que permet ensenyar al
món els les obres personals, sigui per realitzar vendes o per mostrar les qualitats a les empreses
interessades a contractar un treballador.

Aquesta opció se centra sobretot a tenir un disseny personal i diferent en el qual destaquen sobretot
els continguts de producció pròpia de la persona. En molts casos també es posa un apartat amb el
currículum i informació personal d’interès.

Característiques:

Botiga en línia

Una botiga en línia permet a un comerç ensenyar i vendre productes a través de la xarxa d’una
manera còmoda i senzilla. En ser una botiga també permet oferir enviament a l’habitatge del client i
posar coses addicionals com descomptes.

A causa de la dificultat del desenvolupament d’aquest tipus de web el preu és més elevat, no obstant
aquesta despesa pot suposar un increment molt important en vendes i facturació, per tant és una
opció realment interessant per augmentar el creixement de l’empresa.

Característiques:

Conclusió:

Com es pot veure hi ha molts tipus de pàgines web i moltes d’aquestes es poden obtenir per
quantitats assequibles, per aquest motiu us animem a invertir en contingut web per tal de millorar la
imatge de l’empresa o la personal i així poder créixer digitalment.